Projekthundar sökes för Problemutredning

Nu söker jag projekthundar att jobba med under min utbildning till Hundpsykolog.

Jag söker hundar med stress, rädsla och/eller aggressions ”problem”.Vi börjar med att träffas och vi gör en intervju/utredning. Jag skapar sedan upp ett träningsprogram som vi jobbar med under en tid. För min utbildning behöver jag att vi jobbar tillsammans minst 8 timmar men målet är självklart att träningen ska ha gett ett önskat resultat så det kan ju ta lite längre tid från fall till fall.

Träningsprogrammet jag skapar samt efterföljande progress kvalitetssäkras av min handledare på HundensHus.Jag önskar att ha en intresserad projekthund med intervju/utredning redan under januari. Sedan ytterligare två under vår och sommar.

Fyll i en intresseanmälan på https://www.hundpsykolog.com/intresseanmalan/ eller skicka ett mail till tony@hundpsykolog.com om du är intresserad.